20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ